INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VEGÅRSHEI MÅLLAG

Tysdag 28. mars 2017 kl.19.30 på Stuten kafe

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Opprop av medlemanne
 3. Val av møteleiar, referent og to personar til å skrive under protokollen
 4. Årsmelding for 2016
 5. Rekneskap for 2016
 6. Val av styre og utsendingar til fylkesårsmøtet
 7. Arbeidsprogram for 2017
 • Kulturkveld 27. april. Kåseri om dialekt og utdeling av dialektpris. Kor ofte?
 • Ein kulturkveld til hausten
 • De e ogoskli etter same tidsplan som i 2016.
 • Deltaking på Vegårshei-dagane.
 • Stiltevling for ungdomsskulen.
 • Nettsida vegarsheimal.no

 

 1. Andre tiltak:
 • Støtte til Aust-Agder mållag
 • Støtte til organisasjonssatsinga Mållaga på Agder
 • Barnebøker til barnehagane
 • Bøker til skulen

 

 1. Godtgjering til medarbeidarar

Styret gjer framlegg om godtgjeringar på årsmøtet:

 • Køyregodtgjering: 3,50 kr/km.
 • Leiar: 2000 kr
 • Kasserar: 2000 kr
 • Arbeid med De e ogoskli: 2500 kr x 3 stk.
 • Arbeid med De e ogoskli: 1500 kr x 2stk.
 • Redigering av heftet: 4500 kr.

 

 

Vegårshei 6.03. 2017

Andrea Maini –leiar-

Ingjerd Myhre Bygstad –skrivar-

Leave a Reply