Om

Vegårshei Mållag vart skipa først på 70 talet. Gunnar Haglia frå Gjerstad var

med på skipinga. Målrøysting vart halden i 1973. Då var Vegårshei Mållag

aktivt med for å halde fram med nynorsk skriftspråk i skulen. Men det var

fleirtal for bokmål. Første årsskrift «De e ogoskli» for Vegårshei vart laga i

  1. Vegårshei Mållag gav i mange år ut Vegårsheikalenderen med

historiske bilete. Johannes G Torstveit og kona Ingebjørg, Olaug Elise

Hommelsgård med fleire har vore medlemmer og med i styre i alle år.