Vegårshei Mållag

framside

Dette er noko av det vi gjer i Vegårshei Mållag:

– gir ut årsskriftet De e ogoskli.

– gir støtte til lokale bøker på nynorsk.

– arrangerer kulturkveldar på Fjellheim med bl.a besøk av kjende språkfolk

-som Arne Torp og Sylfest Lomheim.

– presenterer bøker på nynorsk for elevar på mellomtrinnet.

– gir nynorskbøker i gåve til klasser på mellomtrinnet og til barnehagen.

– arbeider for bevisstgjering av dialektbruk og vern av dialektane.

– sender utsendingar til landsmøtet i Noregs Mållag.                      Kjeldeliste